EnYukarı

Ya Ömer Allah'tan kork! Ölüm var.

Hz.ömer (r.a.) halifelik görevini aldıktan sonra kendi parasıyla bir adam tutmuştu.Bu adamın görevi her gün,Hz.ömer'in yanına gelerek ona;
-Ya Ömer Allah'tan kork, ölüm var! demekti.

Bu durum günlerce aylarca hatta yıllarca deam etti.

Bir gün Hz.Ömer aynaya bakarken saç ve sakalının ağardığını gördü.Hz.Ömer artık kendisine ölümü hatırlatan adamın görevine son vereceğini söyleyince adam Hz.Ömer'e:

-Ya Ömer bu güzel adetinden vaz mı geçtin? diye sordu.

Adaleti,cesareti ve devlet yönetimindeki üstün başarısı ile meşhur olan ve İslam tariine adalet örneği olarak geçen ll.Halife Hz.Ömer(r.a.) , bu soru karşısında adama şu manidar cevabı verdi:

"Şimdiye kadar gençtim,saç ve sakalım ağarmamıştı.Doğru yoldan ayrılmamak için hergün bana ölümü hatırlatacak,Allah'tan korkmamı tavsiye edecek birine ihtiyacım vardı.Ancak,bugün aynaya baktığımda saç ve sakalımın ağardığını gördüm.

İşte ağaran saç ve sakalım bana ölümün habercisi olarak yeter.Sen bana ölümü günün muayyen saatlerinde hatırlatıyordun,bunlar ise her zaman hatırlatıyor.

NOT: Bu kıssada sözü edilen zatın dört halifeden ikincisi Hz. Ömer (S.A.) (Ömer bin Hattab) değil, yine halifelerden II. Ömer olarak da bilinen Ömer bin Abdulaziz olduğu da ileri sürülmektedir (Kaynak: Kitabü’z- Zühd, İmam Ahmed İbn Hanbel)


Fiemanillah...


Görüntülenme

Bu makale 4649 defa görüntülenmiştir.

Yayın Tarihi

31 Ocak 2017 Salı

Pdf olarak görüntüle

Yazıcı çıktısı

Rastgele makale