EnYukarı

Sahabe ve Tabiundan Nükteler

İkisini de Affeyle

Sahabilerden biri Hz. Ebu Bekir'in yanına gelip ona şöyle diyerek bir dua etmiş: 
"Çok günahkârım, benim için dua eder misin?" 
Hz. Ebu Bekir Efendimiz de şu şekilde bir dua etmiş: 
"Yâ Rabbi, bir günahkâr bir diğerinden dua istiyor, ikisini de affeyle." 

Allah'ın Takdiri

Suriye'ye gelen Hz. Ömer, burada veba salgını olduğunu öğrenince geri dönmek istedi. 
Geri dönme kararı aldığı için Hz. Ebu Ubeyde Hz. Ömer'e itiraz etti ve: 
"Allah'ın takdirinden mi kaçıyorsun?" diye sordu. 
Bu soruya Hz. Ömer'in cevabı şu oldu: 
"Keşke bunu senden başka biri söyleseydi. Evet, ben Allah'ın bir takdirinden diğer 
takdirine kaçıyorum." 

Nasıl Hesaba Çeker?

Biri, Hz. Ali Efendimize (r.a.) gelerek: "Ya Ali! Allah bu kadar insanı nasıl hesaba çeker?" 
diye sorduğunda Hz. Ali'den şu cevap almış: "Nasıl rızıklandırıyorsa, öyle."

 

Şeytanı mağlup edip, bir daha yapmayıncaya kadar.

Bir adam, Hz. Ali’ye gelerek dedi ki:

“Benim birçok günahım var, ne yapayım?”

“Tövbe et.”

“Yine işliyorum, kurtulamıyorum…”

“Yine tövbe et, işlememeye azmet.”

“Ne zamana kadar sürecek bu mücadele?”

“Şeytanı mağlup edip, bir daha yapmayıncaya kadar.”

 

O Büyüktür 

Hz. Abbas'a soruldu: "Sen mi büyüksün, yoksa Hz. Peygamber mi?" Peygamberimizin amcası olan Hz. Abbas, şu cevabı verdiler: 
"Ben ondan önce doğdum; ama O (a.s.m.) benden büyüktür." 

Miras

Günün birinde Ebu Hureyye (r.a.) sokakta gördüğü insanlara: 
"Burada boşu boşuna ne dolaşıp duruyorsunuz? Mescide koşun; orada Resül-i Ekrem'in (a.s.m.) mirası bölüşülüyor. Siz de alın," der. Bunu işiten kişiler hemen mescide giderler. Ama orada herhangi bir mal varlığının paylaşıldığını göremeyince de geri gelip, Ebu Hureyre'ye (r.a.): "Biz senin söylediğin gibi bir taksim görmedik," derler. Ebu Hureyre (r.a.): 
"Peki ne gördünüz?" diye sorar. Onlar da: 
"Mescidde kimi Kur'an okuyor, kimi zikir yapıyor, kimi ilim öğreniyor," derler. 
Bunun üzerine Ebu Hureyre (r.a.) şöyle der: "İşte Resül-i Ekrem'in (a.s.m.) mirası odur..."

 


Fiemanillah...


Görüntülenme

Bu makale 1449 defa görüntülenmiştir.

Yayın Tarihi

31 Ocak 2017 Salı

Pdf olarak görüntüle

Yazıcı çıktısı

Rastgele makale