EnYukarı

Peygamberimiz Hz. Muhammed(a.s.m)'in sünnet-i seniyyesine uymanın önemi

Ey îmân edenler! Allah’a ve Resûlüne itâat edin; ve siz (Kur’ân’ı) işitip durduğunuz hâlde ondan yüz çevirmeyin! (Enfâl suresi 20.ayet)

Bu ayet kat'i olarak müslümanların Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(a.s.m.)'e itaat etmelerini ve ondan yüz çevirmemelerini emretmektedir. 

Ümmetim fesadı zamanında kim sünnetime sarılırsa ona yüz şehit sevabı vardır.    (Etterğib vetterhib c.1 sf.80)

Bu hadis-i şerifte ise bid'a ve dalaletlerin fesadı zamanında sünnet-i seniyyeye temessük eden yani sımsıkı sarılan kimseye yüz şehid sevabı verileceği beyan edilmektedir. Madem bu zaman gözümüzle gördüğümüz üzere bid'aların ve dalaletlerin istilası zamanıdır, sünnet-i seniyyeye temessük eden yüz şehid sevabı alabilir. Öyle ise onu kazanmaya çalışmalıyız.

MANTIK İLMİYLE BİR KIYAS

Habîbim, yâ Muhammed!) De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız, o hâlde bana tâbi‘ olun ki, Allah (da) sizi sevsin ve günahlarınızı size bağışlasın!”

( Al-i Imran suresi 31.ayet )

 Bu ayeti mantık ilminde bir kıyas ile açıklamaya çalışacağız.

Mesela hüküm olarak ‘Eğer güneş çıksa gündüz olacak’ denirse, olumlu sonuç için  ‘Güneş çıkmış ise sonuç olarak gündüzdür’ denir. Olumsuz sonuç için, ‘Gündüz değilse sonuç olarak güneş çıkmamıştır’ deriz.

Ayetteki hükümde : ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız, o hâlde bana tâbi‘ olun ki, Allah (da) sizi sevsin…’ (Al-i Imran suresi 31.ayet) buyruluyor.

Olumlu sonuç için: ‘peygamberimizin sünnetine tabi oluyorsak demek ki Allah’ı seviyoruz’ demektir. Olumsuz sonuç için: eğer peygamberin sünnetine tabi olunmuyorsa demek oluyor ki Allah’a karşı sevgi yok demektir.

Bu ayetten aşağıdaki hükümler de çıkmaktadır;

  1. Allah’a imanınız varsa elbette Allah’ı seveceksiniz
  2. Madem Allah’ı seversiniz öyle ise Allah’ın sevdiği tarzı yapacaksınız.
  3. Allah’ın sevdiği tarz ise  Allah’ın sevdiği zata benzeyeceksiniz.
  4. Ona benzemek ise ona tabi olmakla olur.
  5. Ne vakit ona tabi olsanız Allah’da sizi sevecek.
  6. Zaten siz onu severseniz Allah’ta sizi sever.

Görüldüğü üzere bir tek ayette bile ne kadar anlam derinliği var. Bir tek ayet bile Kur'an-ı Kerim'in mucize olduğunu ve onun Allah kelamı olduğu güneş gibi ispat ediyor.

Demekki Allah'ı seviyorsak Peygamber efendimiz(a.s.m.)'e uymamız gerekir. Eğer ona uyarsak demekki Allah'ı seviyoruz ve biz de Allah'ın bizi seveceği bir vaziyete girmişiz demektir.

Peygamber efendimiz(a.s.m.) sünnet-i seniyyesinde en küçük bir adab bile yapıldığında bize rabbimiz olan Allah'ı hatırlatır ve bir nev ibadet hükmüne geçer. Hayatımızı ona tabi olarak geçirirsek yaptığımız en basit işler Allah rızası için yapıldığı vakit ibadet hükmüne geçer. Böylece bütün hayatımız ibadet üzere geçmiş olur. Bundan daha büyük bir kar olabilir mi?

‘…Peygamber size ne verdiyse, artık onu alın; size neyi de yasakladıysa, ondan hemen kaçının…’ (Haşir suresi 7.ayet)

 


Fiemanillah...


Görüntülenme

Bu makale 1984 defa görüntülenmiştir.

Yayın Tarihi

03 Şubat 2017 Cuma

Pdf olarak görüntüle

Yazıcı çıktısı

Rastgele makale