EnYukarı

Kur'an ve Avrupa Medeniyeti Karşılaştırması

Bu konu ile ilgili sunuyu indirmek için tıklayınız

Sefih Avrupa Medeniyeti

Kur’an Medeniyeti

Kuvvete dayanır. Hâlbuki kuvvetin gereği, hakka tecavüzdür.

 

Kuvvete değil, hakka dayanır. Hakka dayanmanın neticesi ittifaktır.

 

Hedefi menfaattir. Menfaatçiliğin neticesi, kavgadır, savaştır.

 

Hedefi menfaatçilik değil, faziletli olmak ve Allah’ın rızasını kazanmaktır. Bunun neticesi dayanışmadır.

 

Hayat prensibi cidaldir (rekabet, mücadele). Cidalin gereği çarpışmaktır.

 

Hayat prensibi rekabet yerine yardımlaşmadır. Bunun neticesi birbirinin imdadına koşmaktır.

Toplumu bir arada tutan bağı ırkçılıktır. Bunun neticesi başka milletlerin haklarına tecavüzdür.

Toplumu bir arada tutmak için ırkçılığı değil; din, vatan ve millet gibi değerleri öne çıkarır. Dinin gereği ise kardeşlik ve yakınlıktır.

 

Gayesi nefsanî arzuları tatmin etmektir. Bunun neticesi günahlara ve eğlencelere dalmaktır.

 

Gayesi nefsin tatmini değil, aksine nefsi dizginleyerek ruhu geliştirip yüceltmektir. Bunun neticesi ise iki cihanda da mutlu olmaktır.

 

 

‘Zulmedenlere de meyletmeyin! yoksa ateş size dokunur!’
(Hûd suresi 113. ayet)
“Kim bir kavme (topluluğa) benzemeye çalışırsa o, onlardandır."
(Hadis-i Şerif Ebu Davud)

‘Ey bu vatan gençleri! Frenklerin taklîdine çalışmayınız! Âyâ, Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetlerinden sonra, sizler hangi akıl ile onların sefâhet ve bâtıl efkârlarına ittibâ‘ ediyorsunuz ve onlara emniyet ediyorsunuz? Yok! Yok! Onları sefîhâne taklîd edenler, onlara ittibâ‘ değil, belki şuûrsuz olarak onların safına iltihâk edip hem kendi kendinizi, hem kardeşlerinizi i‘dâm ediyorsunuz.’


Fiemanillah...


Görüntülenme

Bu makale 1328 defa görüntülenmiştir.

Yayın Tarihi

30 Ocak 2017 Pazartesi

Pdf olarak görüntüle

Yazıcı çıktısı

Rastgele makale