EnYukarı

Sevgililer Günü, aslında bir Hıristiyan bayramıdır.

"Kim bu kavme benzemeye çalışırsa ondandır." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, Beyrut 1985, II/50)

Kapitalist sistemin çılgınca tüketmek için kullandığı günlerden biri olan “Sevgililer Günü”, aslında bir Hıristiyan bayramı. Roma Katolik Kilisesi’nin inanışına dayanan bu günde insanlar, pagan ve Hıristiyan adetlerine göre “kutsal” sayılan bir günü kutlarken, aynı zamanda da kapitalist sistemin istediği şekilde çılgınca bir tüketim içerisine girerek dehşet verici bir tuzağa düşüyorlar

Kapitalist sistemin çılgınca tüketmek için kullandığı günlerden biri olan “Sevgililer Günü” aslında bir Hıristiyan bayramı. Roma Katolik Kilisesi’nin inanışına dayanan bu günde insanlar, pagan ve Hıristiyan adetlerine göre “kutsal” sayılan bir günü kutlarken, aynı zamanda da kapitalist sistemin istediği şekilde çılgınca bir tüketim içerisine girerek dehşet verici bir tuzağa düşüyorlar. Vakit’e konuşan uzmanlar, Sevgililer Günü’nün yaygınlaşmasının kapitalist sistemin ve misyonerlik çalışmalarının ekmeğine yağ sürdüğünü ve tedbir alınması gerektiğini belirterek, bu noktada duyarlı medyanın önemine işaret ettiler.
SEVGİLİLER GÜNÜ İSLÂM’DA ASLA YOKTUR

Müslümanın kendi inançlarına ters düşenlere benzemesi, dünyada şahsiyet zafiyetine, gittikçe kendisine ve değerlerine yabancılaşmaya ve karşıt güçlere uşak olmaya sevkedecek; ahirette ise azaba yol açacaktır. Bunun için Müslümanın İslâm'ı öğrenmesi, bid'atlerden kaçınması, haramlardan uzaklaşması, batılperestlerle içli-dışlı olmaktan uzak durması gerekmektedir.


Fiemanillah...


Görüntülenme

Bu makale 1465 defa görüntülenmiştir.

Yayın Tarihi

14 Şubat 2017 Salı

Pdf olarak görüntüle

Yazıcı çıktısı

Rastgele makale