EnYukarı

Makaleler Listesi Sayfa 9

Muhtelif yerlerden alıntı olarak aldığım ve kendim çokca istifade ettiğim makaleleri, başkaları da istifade eder düşüncesiyle burada yayınlıyorum.islam2 EyupMert.com

Bir zaman, Hazret-i Gavs-ı Âzam (k.s.) Şeyh Geylânî'nin terbiyesinde, nazdar ve ihtiyare bir hanımın bir tek evlâdı bulunuyormuş. O muhterem ihtiyare, gitmiş oğlunun hücresine, bakıyor ki, oğlu bir parça kuru ve siyah ekmek yiyor. O riyazattan zafiyetiyle, validesinin şefkatini celb etmiş. Ona acımış. Sonra Hazret-i Gavs'ın yanına şekvâ için gitmiş. Bakmış ki, Hazret-i Gavs, kızartılmış bir tavuk yiyor. Nazdarlığından demiş: "Yâ Üstad! Benim oğlum açlıktan ölüyor; sen

Devamı
islam3 EyupMert.com

Dünya mâdem fânidir. Hem mâdem ömür kısadır. Hem mâdem gayet lüzumlu vazifeler çoktur. Hem mâdem hayat-ı ebediye burada kazanılacaktır. Hem mâdem dünya sahipsiz değil. Hem mâdem ne iyilik ve ne fenalık, cezasız kalmayacaktır. Hem mâdem zararsız yol, zararlı yola tercih edilir. Hem mâdem dünyevî dostlar ve rütbeler, kabir kapısına kadardır. Elbette en bahtiyar odur ki; Dünya için âhireti unutmasın, Âhiretini dünyaya fe

Devamı
islam4 EyupMert.com

"Rahman ve Rahim Olan ALLAH'ın Adıyla" Salabe b. Hatibi'l-Ensari, Peygamber Mescidi'ne devam ederdi. Öyle ki, Peygamber Efendimiz SAV ona, "Mescidin Güvercini" lakabını vermişti. İbadet ve taat'a da öylesine hevesli ve meraklı idi ki, güneşte ısınmış kızgın taşların ve toprağın üzerine çokça secde ettiği için alnı nasır tutmuş, neredeyse devenin dizine dönmüştü.Mescidde uzun uzun vakit geçiren Salabe daha sonraları aceleyle mescidden çıkmaya başlamıştı. Bir gün

Devamı
islam5 EyupMert.com

Samed, her şeyin kendine muhtaç olup, kendisi hiç kimseye ve hiç bir şeye muhtaç olmayan (Allah). Kalp sonsuz ihtiyaç içindedir; onun bu sonsuz ihtiyaçlarını ise ancak ve ancak Samed olan Allah verebilir. Aslında bütün alem Allah'a ayna mesabesindedir. Ama en parlak ayna, insan kalbidir. Kalbin bu ayna oluşu, çok yönlü ihtiyaçları sebebiyledir. Kalbin vücuttaki işlevine dikkat ettiğimizde de en önemli azaların başında geldiğini görü

Devamı
islam6 EyupMert.com

Allah, insana sayısız nimet ve ihsanlarda bulunmuştur. İnsan bu sayısız nimet ve ihsanların şükrünü eda etmekten aciz olduğu için, başka bir nimeti hak etmesi mümkün değildir. Yani insan hâlihazırda verilen nimetlerin şükrünü eda etmekten aciz kalırken, gelecekte verilecek cennet gibi külli nimetleri hak edip, bu cennet amelimin bir neticesi demesi tam bir safsatadır. İnsan birbiri içinde külli nimet dairelerine hak etmediği halde kavuşmuştur. Mesela Allah insanı yoklukta

Devamı
islam7 EyupMert.com

İslâm dünyasında bazı uydurma sözler olması gerçeğinden hareketle ve bu gerçeğin istismarıyla birlikte bir hadis düşmanlığı yaşanmaktadır. Aslında yapılmakta olan bu düşmanlık sadece hadis düşmanlığı değil sünnet düşmanlığıdır. Sünnete düşman olmak ise Hz. Muhammed'e düşmanlık etmek demektir. Bu da sahiplerini din düşmanlığına ve Allah düşmanlığına götürür ve dinden çıkarır. Nasılki Allah'ı sevmenin yolu Sevgili Peygamberimizi sevmekten geçiyorsa, Allah'a düşman

Devamı
islam8 EyupMert.com

  Anlamı: Ya ilahi! Sen ona (Kuran ı) hak ile indirdin, oda hak ile indi. Ya ilahi! Ona olan ilgimi ve alakamı büyüt, onu gözüme bir nur ve gönlüme bir şifa kıl. Ya ilahi! Onunla dilimi süsle, onunla yüzümü güzelleştir, onunla cismimi kuvvetlendir. Sana itaat ederek gecenin bir kısım saa

Devamı
islam9 EyupMert.com

Değerli kardeşimiz, Ezanı dinleyip, ezan bittikten sonra namaza başlamak en güzelidir. Ancak ezan bitmeden namaza başlayanın namazı geçerlidir. Önemli olan vaktin girmesidir. Vakit girdikten sonra ezan okunmadan ya da ezan okunurken kılınan namaz geçerlidir. Selam ve dua ile... Sorularla İslamiyet

Devamı
islam10 EyupMert.com

Bin yıldan önceki asırlarda Bağdat'ta okula giden bir çocuk vardı. Çok fazla ders çalışıyordu. Ama bir türlü dersleri anlamıyordu. Öğretmenleri de bu çocukla bir süre uğraşmışlar sonra onlar da uğraşmakta vazgeçmişlerdi. Çocuk, bu duruma çok üzülüyordu. Arkadaşları onu çoktan geçmişlerdi. Günlerden bir gün Çocuk: — Bu kadar uğraştım, çabaladım, dersleri bir türlü anlayamadım. Okumak bana göre değilmiş. Ben en iyisi köyüme döneyim, tarla işlerine bakayım, diye karar verdi.

Devamı
islam11 EyupMert.com

Hz. Ömer'in oğullarından biri olan Abdullah bin Ömer(r.a.) bir gün 40 paralık bir mesele için çarşıda şid­detli bir münakaşa ve pazarlık etti. Onun bu tavrını gören bir başka sahabi, büyük İslam halifesi Hz. Ömer’in oğlunun bu kadar küçük bir miktar için hara­retli münakaşasını tuhaf bir cimrilik olarak görüp garip karşıladı. Sonra merak saikasıyla Hz. Abdullah’ın peşine düştü. Onun evinin kapısında bekleyen bir fakirin yanında bir müddet oyalandığını ve sonra içeri

Devamı
islam12 EyupMert.com

Belki birçoğumuzun manâsını tam anlayamadığı veya sırrını tamamen keşfemediği bir hakikatli cümle var: “Girdim irfan meclisine, kıldım ilmi taleb. İlim geride kaldı illâ edeb, illâ edeb!” Evet edeb, ilimden hem önce gelir hem de sonra… Yani ilmin başlangıcı da edebtir, sonu da… Edebin neticesi ilim, ilmin de neticesi yine edebtir. Osmanlı’nın son dönemlerinde medreselerde okutulan ‘Talîmü-l Müteallim’de ilim sıfatının bir kalpte yerleşebilmesi için üç şart lâzımdır denir.

Devamı
islam13 EyupMert.com

Namaz kılanın secde yerinden bir kimsenin geçmesi ile namaz bozulmaz. Ancak geçen kimse günahkâr olur. Namaz kılanın önünden geçmenin günah olduğu yer, büyük câmilerde ve açık arazilerde namaz kılanın, ayaklarından itibaren secde ettiği yere kadar olan kısımdır. Küçük camilerde namaz kılanla onun önünden geçen arasında, direk, insan gibi bir engel bulunmazsa, namaz kılanın önünden nereden geçilirse mekruh olur. Esasen namaz kılan kimsenin,

Devamı
islam1 EyupMert.com

Bir hadîs-i kudside Rabbimiz şöyle buyuruyor: «إِنِّي وَضَعْتُ الرَّاحَةَ فِي الْجَنَّةِ وَالنَّاسُ يَطْلُبُونَهَا فِي الدُّنْيَا فَكَيْفَ يَجِدُونَهَا؟! إِنِّي وَضَعْتُ الْغِنٰى فِي الْقَنَاعَةِ وَالنَّاسُ يَطْلُبُونَهَا فِي كَثْرَةِ الْمَالِ فَكَيْفَ يَجِدُونَهَا؟! إِنِّي وَضَعْتُ الْعِلْمَ فِي الْجُوعِ وَالنَّاسُ يَطْلُبُونَهَا فِي التَّشَبُّعِ فَكَيْفَ يَجِدُونَهَا؟!» “Ben rahatlığı cennete koydum, insanlar onu dünyada arıyorlar, nasıl bulacaklar?! Ben zenginliği

Devamı