EnYukarı

Makaleler Listesi Sayfa 7

Muhtelif yerlerden alıntı olarak aldığım ve kendim çokca istifade ettiğim makaleleri, başkaları da istifade eder düşüncesiyle burada yayınlıyorum.islam2 EyupMert.com

Her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinde yüz binlerce kişi Müslüman oluyor. Tüm dünyada İslamiyet hızla ilerliyor. Hem ahir zamandayız diye beş on yıl sonra kıyamet kopacak diye düşünmek yanlış olur. Kıyametin ne zaman kopacağı belli değil ki!.. Allah vaad etmişse elbette ki vaadini yerine getirecektir. Hatta kıyamete bir yıl kalmış olsa yine Allah vadini yerine getirir. Allah için bu zor değildir. "Onlar ağızlarıyla Allah'ın nûrunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler

Devamı
islam3 EyupMert.com

"Allah size bir inek kesmenizi emrediyor."(Bakara, 2/67) Bakar Olayı: Bakara sûresine de bu adın verilmesine sebep olan “bakara olayı” yukarıdaki âyette açıklandığı üzere, Hz. Mûsâ (as) döneminde meydana gelmiştir. Tefsirlerde geçtiği şekilde olay şöyle gelişmiştir: İsrâiloğulları içinde zengin bir adam vardı. Bunun da bir kızı ve fakir bir yeğeni vardı. Yeğeni amcasından kızını i

Devamı
islam4 EyupMert.com

Bununla ilgili slaytı indirmek için tıklayınız. Kuvve, selahiyet, iktidar, güç, fikir, niyet, hasse, duygu ve meleke gibi manalara gelir.   Kuvve-i Şeheviye Kuvve-

Devamı
islam5 EyupMert.com

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا “Sizden biri, ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı?” Hucurât Sûresi, 49.12. ayetinde altı derece zemmi zemmeder, gıybetten altı mertebe şiddetle zecreder. Şu âyet bilfiil gıybet edenlere mü­teveccih olduğu vakit, mânâsı gelecek tarzda oluyor. Şöyle ki: Malûmdur, âyetin başındaki hemze, sormak, “âyâ” mânâsındadır. O sormak mânâsı, su gibi, âye­tin bütün kelimelerine girer.

Devamı
islam6 EyupMert.com

Devrin valisi emrindeki yöneticiler ile atının üstünde şatafat içinde girer şehre…    Yol kenarlarında insanlar iki büklüm el pençe divan selamlarlar… valiyi… Bütün bu şatafatlı itaat gösterileri arasında valinin gözleri, bir sokağın köşesinde yere çökmüş olan ve etrafındaki hiçbirşey ile ilgilenmeyen bir adama takılır…    Eski giyimli bu adamın olduğu yere sürer atını vali…    Atının üstünden inmeden,vakur

Devamı
islam7 EyupMert.com

Çok eskiden, kendini beğenmiş şımarık bir fare ile, akıllı ve alçak gönüllü bir deve yaşardı. Bir gün karşılaşıp arkadaş oldular. Fare: -Sana kılavuzluk etmeliyim! dedi...Yularından çekip istediğim yere götürmeliyim!... Deve arkadaşının küstahça teklifine razı oldu. Bir süre gittikten sonra küçük bir dere kenarına ulaştılar. Devenin diz kapaklarına bile ulaşmayan su, Fare için uçsuz bucaksız bir deniz gibiydi... -Ben buradan geçemem

Devamı
islam8 EyupMert.com

Bayezid-i Bistami bir gün, talebeleri ile birlikte, gâyet dar bir sokaktan geçiyorlardı. Hazret-i Bâyezîd, karşıdan bir köpeğin gelmekte olduğunu gördü ve geri çekilip köpeğe yol verdi. Talebelerinden birinin hatırına şöyle geldi: "İnsanoğlu hayvanlardan şereflidir. Hem bizim üstâdımız, Sultân-ül-Ârifîndir. Hem de etrâfındakiler onun, her biri çok kıymetli sâdık talebeleridir. Bütün bunlara rağmen, üstâdımız bu köpeğe yol vermesinin hikmeti acabâ nedir?" Bunun üzerine Bâyezîd

Devamı
islam9 EyupMert.com

Konstantin kralı müslümanlarla Dostluk kurmak istiyordu. (şimdiki deyimle) Kızılhaç teşkilatını Medine'ye gönderdi: - Gidin onların hastalarını tedavi edin. Bunlar Medine'de ne kadar kaldılarsa yanlarına hasta gelmedi. En son bunların doktoru Hazreti Ömer (Radiyallahu anhu)'in yanına gelip: - Sizden hasta olan mı yok, doktoru mu bilmiyorsunuz? Hiç hasta gelmiyor. Biz boşuna bekliyoruz dedi. Hazreti Ömer (Radiyallahu anhu):

Devamı
islam10 EyupMert.com

Ebû Cehil bir gün Hz. Peygamber’e [sallallahu aleyhi vesellem] dedi ki: – Hâşimoğulları sülalesinde senden daha çirkin suratlı biri gelmemiştir. Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: – Haddini aştın ama yine de doğru söyledin. Biraz sonra Hz. Ebû Bekir [radıyallahu anh] Peygamber Efendimiz’in yanına gelince, – Ey güneş yüzlü resûl! Senden daha güzel, daha parlak bir yüz görmedim, dedi. Resûl-i Ekrem Efendimiz bunun üzerine,

Devamı
islam11 EyupMert.com

1- Hadis-i mürsel: Sahabe-i kiramın ismi söylenmeyip, Tabiinden birinin doğruca, (Resulullah aleyhisselam buyurdu ki) dediği hadis-i şerif.  2- Hadis-i müsned: Resulullaha isnat eden Sahabînin ismi bildirilen hadis-i şeriflerdir. 3- Hadis-i müsned-i muttasıl: Resulullaha kadar, aradaki ravilerden hiçbiri noksan olmayan hadis-i şerif.  4- Hadis-i müsned-

Devamı
islam12 EyupMert.com

İmam Münâvî'nin Feyzu'l-Kadîr isimli hadis kitabında İbni Abbas'tan şu mealde bir hadis-i şerif rivayet edilir: "Üç hasletten dolayı Arabı seviniz: Çünkü ben Arabım, Kur'ân-ı Kerim Arapça olarak nazil olmuştur, Cennet ehlinin konuştukları dil Arapçadır."1 "Halkı Allah'ın azabından sakındıran peygamberlerden olsun diye onu apaçık bir Arapça lisan ile senin kalbine Cebrail getirdi."2 Hadis-i şerifte 

Devamı
islam13 EyupMert.com

Cebrail aleyhisselâm, Hz. Peygamber'in de aralarında bulunduğu bir sahabe' topluluğuna insan suretinde gelmiş, iman, İslâm, ihsan ve kıyamet alâmetleri gibi bazı soruları Allah Rasûlüne sorarak cevaplarını almıştır. İşte Cebrail (a.s.)'in bizzat soru sorarak ve cevaplarını tasdik ederek telkin ettiği bu hadise "Cibril hadîsi" adı verilmiştir. Abdullah b. Öm

Devamı
islam1 EyupMert.com

Dervişin  biri ormanda gezerken topal, hasta bir tilki gördü, hayrete düştü. 'Nasıl yaşar bu hayvan, ne yer ne içer?' Diyerek, Allah'ın Lûtfu’na hayran oldu. Derken bir aslan çıkageldi, ağzında bir çakal leşi taşıyordu. Bu güçlü hayvan avının bir kısmını yedi, karnı doyunca kalanını bırakıp gitti. Tilki artığa doğru sürünerek yaklaştı ve afiyetle yiyip karnını doyurdu. Tilkinin yiyeceğinin ayağına geldiğini gören Derviş, kendi kendine: 'Bir tilkinin

Devamı