EnYukarı

Makaleler Listesi Sayfa 4

Muhtelif yerlerden alıntı olarak aldığım ve kendim çokca istifade ettiğim makaleleri, başkaları da istifade eder düşüncesiyle burada yayınlıyorum.islam2 EyupMert.com

Odunculukla hayatını kazanan bir zat vardı. Allah'a karşı kulluk" vazifesini yapar, kimsenin ekşisine tatlısına karışmazdı. Bu zahit kişinin bulunduğu köyün yakınında bir köy daha vardı, onlar da dağda kutsal diye kabul ettikleri bir ağaca taparlar, ondan meded beklerlerdi. Oduncu, bir gün: «Şunların Allah diye taptıkları ağacı kesip odun edeyim, pazarda satarak ekmek parası kazanırım; hem de, bir kavmi Allah'a isyandan kurtarmış olurum» diye düşünerek Allah rızası için

Devamı
islam3 EyupMert.com

Zamanımızda çokca görülen ve toplum hayatımıza en çok zarar veren hastalıklardan "Sadece kendi menfaatlerini düşünmek" konusunu açıklayacağız. Zamanımızda çokca görülen ve toplum hayatımıza en çok zarar veren hastalıklar şunlardır: 1. Ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi

Devamı
islam4 EyupMert.com

Zamanımızda çokca görülen ve toplum hayatımıza en çok zarar veren hastalıklardan "Bulaşıcı hastalıklar gibi yayılan baskı unsurları" konusunu açıklayacağız. Zamanımızda çokca görülen ve toplum hayatımıza en çok zarar veren hastalıklar şunlardır: 1. Ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi

Devamı
islam5 EyupMert.com

Zamanımızda çokca görülen ve toplum hayatımıza en çok zarar veren hastalıklardan "bizi birbirimize bağlayan bağları bilmemek" konusunu açıklayacağız. Zamanımızda çokca görülen ve toplum hayatımıza en çok zarar veren hastalıklar şunlardır: 1. Ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi

Devamı
islam6 EyupMert.com

Zamanımızda çokca görülen ve toplum hayatımıza en çok zarar veren hastalıklardan İçimizdeki düşmanlık hissine sevgi bağlamak konusunu açıklayacağız. Zamanımızda çokca görülen ve toplum hayatımıza en çok zarar veren hastalıklar şunlardır: 1. Ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi

Devamı
islam7 EyupMert.com

Zamanımızda çokca görülen ve toplum hayatımıza en çok zarar veren hastalıklar şunlardır: 1. Ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi 2. Doğruluğun sosyal hayatımızda ölmesi

Devamı
islam8 EyupMert.com

Zamanımızda çokca görülen ve toplum hayatımıza en çok zarar veren hastalıklar şunlardır: 1. Ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi 2. Doğruluğun sosyal hayatımızda ölmesi

Devamı
islam9 EyupMert.com

 Sevgiyi sürdürmeye, sevgi, dostluk bağlılığını gözetmeye vefa denir. Kuran-ı Kerimde Canab-ı Hakk buyuruyor ki;  ‘…Çünki (onlar) söz verdikleri zaman sözlerini yerine getirenler ve sıkıntı (fakirlik), hastalık ve savaşın şiddetli ânında sabredenlerdir…’ (Bakara suresi 177. ayet) ‘…Verilen sözü de yerine getirin! Çünki verilen sözde bir mes’ûliyet vardır. (İsrâ suresi 34.ayet) Peyg

Devamı
islam10 EyupMert.com

Dünyanın üç yüzü vardır.  Birinci yüzü Cenâb-ı Hakkın isimlerine bakar. O isimlerin nakışlarını gösterir. Her bir mahluk, kendisi üzerindeki sanatlarıyla kendisini Allah'ın yarattığını ilan eder. Dünyanın şu yüzünde bütün mahlukat, bir mektubdur. Her bir mahluk bir manayı tazammun eder. O manayı okutturur. Tabi okumak için ilim sahibi olmak gerekir. Gafil insanlar okuyamaz. Bu yüzü gayet güzeldir; nefrete değil, aşka lâyıktır. İkinci

Devamı
islam11 EyupMert.com

Hayal edelimki akşam evinde derin bir uykuya dalan bir kişi; uyandığında, kendini bir uçakta bir yere doğru götürüldüğünü farketmiştir. BU DURUMDA DÜŞÜNEN BİR İNSAN SORAR: Ben neredeyim? —Beni buraya kim getirdi? —Beni buraya niçin getirdi? —Nereye götürüyor? —Niçin götürüyor? İşte aynı bunun gibi şu dünyaya gönderilmiş insan birden kendinin bu dünyada misafir olduğu anlayıp bir gün gide

Devamı
islam12 EyupMert.com

Ahirete iman ettiğimiz için, sonsuz kudret sahibi olan Allah’ın istediğimiz her şeyi cennette ebedi olarak vereceğini bilir ve mutlu oluruz. Bu dünyada ulaşamadığımız şeyler için üzülmeyiz. "Nasıl olsa ahirette Cenab-ı Hakk bana ihsan eder" deriz. Rahatla bu dünyadan kabir alemine geçebiliriz. Ahirete iman ettiğimiz için, sevdiklerimizle cennette tekrar buluşarak, ebedi ve huzur  içinde yaşayacağımızı biliriz. Sevdiklerimiz içinde vefat edenler varsa "Nasıl olsa

Devamı
islam13 EyupMert.com

İBADETİN MANASI İbadet, kişinin acizliğini ve fakirliğini anlayıp Allah’ın huzurunda hayret ve muhabbetle secde etmesidir. İnsanın ihtiyaçları sınırsızdır, insanın sınırsız ihtiyaçlarını karşılayacak sermayesi yoktur.  İnsan bu ihtiyaçlarını ancak rahmeti ve kudreti sonsuz Allah’a mürâcaat ederek karşılayabilir. Elimizdeki mikroptan gökteki yıldızlara kadar bütün düşmanların tehlikesinden  Allah’a sığınarak  kurtulabiliriz.

Devamı
islam1 EyupMert.com

Tevafuk birbirine denk gelmek, birbiriyle uygun vaziyet almak demektir. Tevafuklu Kur’anda tam 2806 Allah lafzı pek az müstesnalar hariç alt alta, bazen de karşı karşıya veya sırt sırta gelmektedir. Sadece Allah lafzı değil, ayrıca Rab, Kuran, enbiya isimleri dahi tevafuka girmektedir. Böyle bir denk gelmeye ise insan zekası yetmez ki, insan eliyle yapılmış olsun.  Kurandaki Tevafukun Önemi "Görmediğimde inanmam" d

Devamı