EnYukarı

Makaleler Listesi Sayfa 2

Muhtelif yerlerden alıntı olarak aldığım ve kendim çokca istifade ettiğim makaleleri, başkaları da istifade eder düşüncesiyle burada yayınlıyorum.islam2 EyupMert.com

Bu makalemizde Cenab-ı Hakk'ın eserlerinden yola çıkarak Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini ispat etmeye çalışacağız. Yani tevhid hakikatine işaret edeceğiz. Fakat İman hakikatleri kainattaki en önemli hakikatler olmasıyla beraber anlaşılması da en zor hakikatlerlerdendir. Çünkü oldukça soyut bir kavramdır. Bunun için ben de bazı basit temsiller yoluyla bu ince hakikate işaret edeceğiz. Bundan dolayı "neden bu kadar basit örnekler veriliyor" demeyelim.

Devamı
islam3 EyupMert.com

Yaratan Rabbinin ismiyle oku! (Alâk suresi 1. ayet)  O, kalemle öğretendir.  (Alâk su

Devamı
islam4 EyupMert.com

1- FÂTİHA SÛRESİ(1) [Mekke devrinde nâzil olmuştur, 7 âyettir.] Kovulmuş şeytadan Allah'a sığınırım!

Devamı
islam5 EyupMert.com

100- ÂDİYÂT SÛRESİ [Mekke devrinde nâzil olmuştur, 11 âyettir.] Rahmân, Rahîm olan Allah'ın ismiyle  Yemîn olsun (Allah yolunda) harıl harıl koşanlara&

Devamı
islam6 EyupMert.com

99- ZİLZÂL SÛRESİ [Medîne devrinde nâzil olmuştur, 8 âyettir.] Rahmân, Rahîm olan Allah'ın ismiyle 1, 2, 3 Yer, (o ş

Devamı
islam7 EyupMert.com

İki kardeş geniş ve çok güzel bir bahçeye girerler. Bu öyle bir bahçedir ki; türlü türlü bitkiler, en güzel kokularıyla insanları cezb etmektedir. Her yerde uçuşan renkli renkli kuşlar, kelebekler çok hoş görüntüler meydana getirmektedir. Fakat o bahçenin bir köşesinde&n

Devamı
islam8 EyupMert.com

Mana-yı Harfi  Kâinattaki her bir varlık aslında hal lisanlarıyla bize Allah’ı tanıttırır. Onun isimlerini ve sıfatlarını bize gösterir. Mesela güzel bir kuş şekil itibariyle bize Allah’ın bir ismi olan Mus

Devamı
islam9 EyupMert.com

97- KADİR SÛRESİ [Mekke devrinde nâzil olmuştur, 5 âyettir.] Rahmân, Rahîm olan Allah'ın ismiyle Şübhe yok ki biz onu (o Kur’ân’ı), Kadir Gecesinde indirdik.(1

Devamı
islam10 EyupMert.com

1-Hümeze olan (insanları arkadan devamlı ayıplayıp çekiştiren), yüzlerine karşı (da onlarla) alay etmeyi âdet edinen her kişinin vay hâline! 2-(Ki o,) bir mal toplayan ve onu sayıp durandır! 3-(O,) malının gerçekten kendisini ebedî kılacağını (ölümsüzleştireceğini) sanır! 4-Hayır! And olsun ki (o),

Devamı
islam11 EyupMert.com

Toplumsal huzur, bir ülkenin kalkınması ve gelişmesi için çok önemlidir. Çünkü bir toplumdaki ferdler mutlu ve huzurlu olurlarsa ve o ferdler sadece kendi menfaatlerini düşünmeyi bırakıp birlikteki kuvveti anlayarak devleti ve milleti için çabalamaya başlarlarsa o toplum dev

Devamı
islam12 EyupMert.com

Ey îmân edenler! Zannın çoğundan sakının! Şübhesiz ki zannın bazısı günahtır;(birbirinizin kusûrunu inceden inceye) araştırmayın; bazınız, bazınızı gıybet etmesin! Sizden bir kimse, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! O hâlde Allah’dan sakının! Şübhe yok ki Allah, Tevvâb (tevbeleri çok kabûl eden)dir, Rahîm (çok merhamet eden)dir. (Hucurât Sûresi, 49:12.)  “Ey inananlar, eğer bir fasık size bir

Devamı
islam13 EyupMert.com

 

Devamı
islam1 EyupMert.com

  «Rabbim beni terbiye etti,  terbiyemi de güzel kıldı.» (Hadis-i Şerif, Kenz’ül- Ummal) Allah, edebin her çeşidini Hz. Muhammed (sav)’de bir araya getirmiş ve bizlere örnek olarak bırakmıştır. Hz. Muhammed (A.S.M.) buyuruyorlar ki: "Utanmıyorsa

Devamı