EnYukarı

İlim Öğrenmenin Önemine Dair Bazı Ayetler, Hadisler ve Güzel Sözler

EyupMert.ComYaratan Rabbinin ismiyle oku! (Alâk suresi 1. ayet) 

EyupMert.ComO, kalemle öğretendir.  (Alâk suresi 4. ayet) 

EyupMert.ComDe ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak (selîm) akıl sahipleri ibret alır.” (Zümer suresi 9. ayet) 

EyupMert.Comİlim öğrenmek, kadın-erkek her Müslümana farzdır. (Hadis-i şerif, Beyhaki) 

EyupMert.ComBeşikten mezara kadar ilim öğrenmeye çalışınız! (Hadis-i Şerif, Şir'a)

EyupMert.Comİlimden bir mesele öğrenmek, dünyadaki her şeyden kıymetlidir. (Hadis-i Şerif, Taberani)

EyupMert.ComYa alim ol, ya talebe ol, ya dinleyenlerden ol, yahut bunları sevenlerden ol, beşincisi olma helak olursun. (Hadis-i şerif, Taberani, Beyhaki)

EyupMert.ComCahile ilim öğretmeyen alime yazıklar olsun. Alimden ilim öğrenmeyen cahile de yazıklar olsun.  (Hadis-i şerif, Ebu Ya’la, Deylemi)

EyupMert.ComHikmetli söz mü'minin yitiğidir. Nerede bulursa, hemen almaya en haklı olan odur. (Hadis-i Şerif, Tirmizî)

EyupMert.ComÇin’de de olsa ilmi taleb edin, öğrenin. İlim talep etmek, öğrenmek her Müslümana farzdır. (Hadis-i şerif; Beyhaki, Bezzar)

EyupMert.ComKim evinden ilim öğrenmek için çıkarsa, geriye dönünceye kadar o Allah yolundadır.  (Hadis-i şerif; Tirmizi)

EyupMert.ComKim bir ilim öğretirse, onunla amel edenin sevabı kadar sevap kazanır. Onunla amel edenin sevabından da eksiltilmez. (Hadis-i Şerif; İbn-i Mace)

EyupMert.Com“Kıyamet gününde alimlerin mürekkebi, şehidlerin kanıyla tartılır, alimlerin mürekkebi daha ağır gelir.” (Hadis-i şerif; İbn Abdülber)

EyupMert.Com“Cennet bahçelerine uğradığınızda istifade ediniz.” Sahabeler : Cennet bahçeleri nedir? diye sordular. Peygamberimiz (asv) “İlim meclisleridir.” buyurdu.”  (Hadis-i şerif; Taberani)

EyupMert.Com“Lokman oğluna şöyle dedi: “Ey evladım! Alimlerin meclislerine katıl, hikmetli konuşanları dinle! Çünkü Allah, ölü yeri yağdırdığı bol yağmurla hayatlandırdığı gibi, ölü kalpleri de hikmetin nuruyla diriltir.” (Hadis-i şerif, Taberani)

EyupMert.Com“En efdal sadaka Müslüman bir kimsenin ilim öğrenip, sonra da onu müslüman kardeşine öğretmesidir.” (Hadis-i şerif, İbn Mace)

EyupMert.Com"… İnsanın vazîfe-i fıtriyesi, taallümle tekemmüldür. Duâ ile ubûdiyettir."   (23. Söz)

EyupMert.Com“Elbette nev’-i beşer, âhir vakitte ulûm ve fünûna dökülecektir (kendini ilme verecektir.)  Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise ilmin eline geçecektir.” (20. Söz)

"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, bir gün, hücrelerinden birinden çıkıp mescide girmişti. Mescidde ise iki halka vardı. Birinde Kur’an okuyorlar ve Allah'a dua ediyorlardı. Diğerindekiler ilim öğrenip ilim öğretmekle meşguldü. Peygamberimiz, "Bu iki meclis de hayır üzeredir: Şunlar Kur'an okuyor ve Allah'a dua ediyorlar, Allah dilerse onlara verir, dilemezse vermez. Şunlar ise öğreniyorlar ve (cahillere) öğretiyorlar. Ben de bir muallim olarak gönderildim! (Bunlar daha üstün.)" buyurdular ve ilim halkasına oturdular. (Darimi, İbn Mace)

Bu konudaki slaytı üst seçeneklerdeki "İslamiyet" seçeneğinden "Kısa Sunular" seçeneğine tıklayarak ulaşabileceğiniz gibi buraya tıklayarak da ulaşabilirsiniz. 


Fiemanillah...


Görüntülenme

Bu makale 14109 defa görüntülenmiştir.

Yayın Tarihi

02 Mart 2017 Perşembe

Pdf olarak görüntüle

Yazıcı çıktısı

Rastgele makale