EnYukarı

Eshel mest caiz midir?

Eshel mest caiz midir?

Son zamanlarda piyasada olan eshel mest hakkındaki hüküm nedir? Üzerine mesh etmek uygun mudur?

Değerli Kardeşimiz;

Meshin caiz olması için gereken şartlar şunlardır:

1) Mestler, ayağa abdest için ayaklar yıkandıktan sonra giyilmiş olmalıdır. Bir özürden dolayı çıplak ayak veya sargı üzerine meshedilmiş bulunması yıkama hükmünde olup, bundan sonra giyilmiş mestler üzerine de meshedilebilir.

2) Mestler, ayakları topuklarıyla birlikte her taraftan örtmüş bir halde bulunmalıdır. Topuklardan kısa mestler, potin, terlik ve benzerleri üzerine mesih yapılmaz.

3) Ayağa giyilmiş mestler ile, en az üç mil kadar (5 km. kadar) bir yol yürümek mümkün olmalıdır.

4) Mestlerin topuktan aşağı kısmında, ayağın küçük parmakları ile üç parmak miktarı kadar yırtık veya sökük bulunmamalıdır. Yırtık veya sökük konusunda her iki mest ayrı kabul edilir.

5) Mestler, bağsız olarak ayakta durabilecek derecede kalın olmalıdır.

6) Mestler dışarıdan aldığı suyu hemen içine çekerek ayağa ulaştıracak bir halden uzak bulunmalıdır.

7) Her ayağın ön tarafından en az küçük el parmağı kadar kısım mevcut olmalıdır. Bu yüzden bir veya iki ayağının ön tarafı bulunmayan kimse, mestlerine mesh edemez. Ancak bir ayağı tamamen bulunmayan kimse, diğer ayağına giydiği mestine mesh edebilir (el-Kâsânî, I, 7 vd.; İbn Âbidin, I, 261 vd.; el-Fetâvâ'l-Hindiyye, I, 32-34; Ö. Nasuhi Bilmen, Büyük İslâm İlmihali, İstanbul 1985, s. 82 vd.)

Eshel mest bu özellikleri taşıdığı için üzerine mesh etmek caizdir.

Allah'a emanet olunuz.


Fiemanillah...


Görüntülenme

Bu makale 1209 defa görüntülenmiştir.

Yayın Tarihi

02 Aralık 2016 Cuma

Pdf olarak görüntüle

Yazıcı çıktısı

Rastgele makale