EnYukarı

Ehl-i Sünnet ve'l-cemaat

Değerli kardeşimiz,

Ehl-i sünnet, dini literatürde Hz. Peygamber (asm) ve sahabeyi örnek kabul eden Müslüman toplumunun büyük bir kısmına (% 90) denir. Genelde kısaca "sünnilik" olarak bilinir. Bu grup sünnete bağlı olduğu ve cemaat ruhundan ayrılmadığı için "Ehl-i Sünnet ve'l-cemaat" adıyla da anılır.

Ehl-i Sünnet i’tikâdında olmanın âlametleri 

1. Îmânın altı şartına, ya’nî Allah Teâlâ'nın varlığına ve birliğine, eşi ve benzeri olmadığına, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret hayatındaki hâllere, hayır ve şerrin, iyilik ve kötülüğün Allah Teâlâ tarafından yaratıldığına inanmalıdır. (Bunlar "Âmentü" de bildirilmiştir.)

2. Allah Teâlâ'nın son kitâbı olan Kur’ân-ı Kerîm'in, Allah Teâlâ'nın kelâmı olduğuna inanmalıdır.

3. Mü’min, kendi îmânından hiç şüphe etmemelidir.

4. Peygamberimize (asm) îmân edip, hayatta iken Onu görmekle şereflenen eshâb-ı kirâmın hepsini çok sevmelidir. Dört halîfesine, yakın akrabâları olan Ehl-i beytine ve muhterem hanımlarından hiçbirine dil uzatmamalıdır.

5. Allah Teâlâ'nın emir ve yasaklarına inanıp, tembellikle yapmayan mü’minleri kâfir bilmemelidir.

6. Ehl-i kıble olduklarını söyleyen, Allah Teâlâ'ya ve Peygamberi Muhammed aleyhissalatü vesselama inandım dediği halde, yanlış i’tikâtta olanları tekfir etmemeli, kâfir olduklarını söylememelidir.

7. Peygamberimizin (asm) Mi’râç'ının, hem rûh ve hem de beden ile olduğuna inanmalıdır.

8. Cennetde mü’minlerin Allah Teâlâ'yı göreceklerine inanmalıdır.

9. Kıyâmet gününde, peygamberler ve sâlih kulların şefâat edeceklerine inanmalıdır.

10. Kabirde nimet ve azâbın, rûh ve bedenle olacağına ve kabirdeki rûhların, diri kimselerin yaptıklarını ve söylediklerini işitebileceğine inanmaldır.

11. Evliyâların kerâmeti hak olduğuna inanmaldır.

12. Kur’ân-ı Kerîm okumanın, sadaka vermenin ve hatta bütün ibâdetlerimizin sevâblarını, ölenlerin rûhlarına göndermenin, onlara fayda vereceğine, azâblarının hafifletileceğine veya kaldırılmasına sebep olacağına inanmalıdır.

İlave bilgi için tıklayınız:

EHL-İ SÜNNET

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet


Fiemanillah...


Görüntülenme

Bu makale 1299 defa görüntülenmiştir.

Yayın Tarihi

11 Kasım 2016 Cuma

Pdf olarak görüntüle

Yazıcı çıktısı

Rastgele makale