EnYukarı

Dünya madem fanidir

Dünya mâdem fânidir.
Hem mâdem ömür kısadır.
Hem mâdem gayet lüzumlu vazifeler çoktur.
Hem mâdem hayat-ı ebediye burada kazanılacaktır.
Hem mâdem dünya sahipsiz değil.
Hem mâdem ne iyilik ve ne fenalık, cezasız kalmayacaktır.
Hem mâdem zararsız yol, zararlı yola tercih edilir.
Hem mâdem dünyevî dostlar ve rütbeler, kabir kapısına kadardır.

Elbette en bahtiyar odur ki;

Dünya için âhireti unutmasın,
Âhiretini dünyaya feda etmesin,
Hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyeviye için bozmasın,
Mâlâyani şeylerle ömrünü telef etmesin;
Kendini bir misafir telakki edip misafirhâne sahibinin emirlerine göre hareket etsin;
Selâmetle kabir kapısını açsın, saadet-i ebediyeye girsin.


Fiemanillah...


Görüntülenme

Bu makale 2835 defa görüntülenmiştir.

Yayın Tarihi

13 Ocak 2017 Cuma

Pdf olarak görüntüle

Yazıcı çıktısı

Rastgele makale