EnYukarı

Ahiret gününe(haşre) inanmanın toplum hayatına faydaları

  1. Ahirete iman ettiğimiz için, sonsuz kudret sahibi olan Allah’ın istediğimiz her şeyi cennette ebedi olarak vereceğini bilir ve mutlu oluruz. Bu dünyada ulaşamadığımız şeyler için üzülmeyiz. "Nasıl olsa ahirette Cenab-ı Hakk bana ihsan eder" deriz. Rahatla bu dünyadan kabir alemine geçebiliriz.
  2. Ahirete iman ettiğimiz için, sevdiklerimizle cennette tekrar buluşarak, ebedi ve huzur  içinde yaşayacağımızı biliriz. Sevdiklerimiz içinde vefat edenler varsa "Nasıl olsa ahiret var. Orada görüşürüz." veya "Allah var, keder yok diyerek" teselli olabilir ve sıkıntılı halden kurtulabiliriz.
  3. Ayrıca her an gelme ihtimali olan ölümün aslında bir cellat olmadığını, bizi nimetlere kavuşturacak bir binek olduğunu düşünmekle hayattan zevka alabiliriz. Yoksa ölüm korkusuyla hayattan hiç bir zevk alamayacaktık. Ya divane ya da sarhoş olacaktık.
  4. Cennet inancından başka hiçbir şey, ölmüş bir yakını olan çocukları teselli edemez. Ahirete inancı olan bir çocuk; “Bu kardeşim veya arkadaşım öldü, cennetin bir kuşu oldu. Bizden daha iyi keyif eder, cennette gezer. Annem öldü, yine beni cennette kucağına alıp sevecek. Ve ben de o şefkatli anneciğimi göreceğim.” diye teselli bularak  yaşayabilir. Yoksa o çabuk etkilenen bi-çareler acıdan ve sıkıntıdan divane olacaklardı.
  5. Ahirete iman insanlara der:  "Merak etmeyiniz. Sizin ebedî bir gençliğiniz var. Ve sonsuz, mutlu bir hayat sizi bekliyor. Ayrıldığınız sevdiklerinizle tekrar görüşeceksiniz. İyiliklerinize mükâfat verilecektir." Beka isteyen insan ruhunu ancak beka telkini rahatlatabilir. Yoksa hiç dirilmemek üzere kabre girme fikri insanın ulvi ve yüksek hislerini mahveder. 
  6. Ahirete iman eden bir genç der: “Gerçi polisler beni görmüyorlar. Ben onlardan saklanabilirim. Fakat cehennem gibi bir zindanı bulunan Allah beni görüyor. Bütün işlediklerimi melekler kaydediyorlar. Ben başıboş değilim.” Böylece yapacağı kötü işlerden cehennem korkusuyla vazgeçer. Toplumda anarşiden emin olur.
  7. Hastalar, fakirler, zulme uğramış insanlar ahirete iman etmezlerse dünya onlara zindan olur. Ahirete iman sayesinde hastalar, sabrettikleri takdirde cennette büyük mükâfat alacaklarını düşünüp mutlu olurlar. Hastalığının ızdırabı binden bire iner.
  8.  Zulme uğrayan mazlumlar, bu dünyada zalimlerden alamadıkları haklarını orada alacaklarını bilirler, teselli olurlar. Zaten zalimlerin izzetinde, mazlumlar ise zillette bu dünyadan göçüp gitmesi bu işin başka bir mahkemeye bırakıldığını hissettirdiği gibi ahiret varlığına da bir delildir.
  9. Fakirler, cennet inancıyla ebedi fakir kalmayacaklarını bilirler. Fakirliğin verdiği sıkıntılar azalır.
  10. Eğer bir topluma ahirete iman yerleşmezse orada yalan, sahtekarlık, kin, gösteriş, bencillik, rüşvet, aldatmak, zulmetmek, anarşi ve terör gibi kötü haller ve davranışlar yaygınlaşır. Ahirete iman toplum içinde yerleştiğinde ve yayıldığında ise orada doğruluk, hürmet, merhamet, sevgi, yardımlaşma, dayanışma ve emniyet gibi güzel hal ve davranışlar görülür.

Bu konudaki slaytı üst seçeneklerdeki "İslamiyet" seçeneğinden "Kısa Sunular" seçeneğine tıklayarak ulaşabileceğiniz gibi buraya tıklayarak da ulaşabilirsiniz. 


Fiemanillah...


Görüntülenme

Bu makale 1833 defa görüntülenmiştir.

Yayın Tarihi

05 Şubat 2017 Pazar

Pdf olarak görüntüle

Yazıcı çıktısı

Rastgele makale